Stoerleesvoer
Stoerleesvoerover ECHO
Lees verder
Wat een inzicht biedt dit boek de lezer. Stof tot nadenken en bewustwording!
DE VOLKSKRANT
DE VOLKSKRANTover ECHO
Lees verder
Neske Beks schuwt zelfreflectie niet in haar persoonlijke essays.
Neske Beks
LITERAIR NEDERLAND
LITERAIR NEDERLANDover ECHO
Lees verder
Een pijnlijk boek, maar het moet.
Stoerleesvoer
Stoerleesvoerover ECHO
Lees verder
Dit boek verruimt je blikveld.
NRC
NRCover ECHO
Lees verder
Opgroeien als meisje van kleur in een witte wereld, hoe doe je dat?
Overmijrecensies
de standaard der letteren
de standaard der letterenover ECHO
Lees verder
Bevlogen vertelt Neske Beks over het belang van het werk van Toni Morrison, Audre Lorde, en schrijft ze een brief aan Amanda Gorman - steeds met het doel een brug te slaan tussen zwart en wit.
Overmijrecensies
UITGEVERIJ DE HARMONIE - VERZAMELDE COMMENTAREN
UITGEVERIJ DE HARMONIE - VERZAMELDE COMMENTARENOVER DE KLEENEX KRONIEKEN
Lees verder
In prachtige scènes, die je voor je ziet, ontstaan verwondering en vragen, die later een antwoord krijgen.'
Overmijrecensies
DE STANDAARD DER LETTEREN
DE STANDAARD DER LETTERENover SALA & MONK
Lees verder
Dit experimentele boek toont dat mengvormen inderdaad een verrijking zijn – voor de wereld én voor de jeugdliteratuur.
jeugdbieb
jeugdbiebover SALA & MONK
Lees verder
Het is een leuk boek en spannend.
Overmijrecensies

Stay In Touch

NESKE